Nằm trên đồi ngắm nhìn ra mặt biển
Sóng lăn tăn lấp loáng ánh xa xôi
Nhắm mắt lại, gương mặt ai ẩn hiện
Giữa biển trời, một gương mặt mà thôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)