Trong lời nói khó nghe
Có nỗi đau không muốn có
Trong lời nói khó nghe
Còn có sự ăn năn đáng nhớ
Cứ nghe đi, nuốt dần từng lời đó
Nước mắt sẽ trào ra khi vỏ bọc lộ dần


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)