26/05/2024 12:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lời nói khó nghe
미움이란 말

Tác giả: Kim Young-rang - 김영랑

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2011 18:07

 

Nguyên tác

미움이란 말 속에 보기 싫은 아픔
미움이란 말 속에 하잔한 뉘침
그러나 그 말씀 씹히고 씹힐 때
한 꺼풀 넘치어 흐르는 눈물...

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Trong lời nói khó nghe
Có nỗi đau không muốn có
Trong lời nói khó nghe
Còn có sự ăn năn đáng nhớ
Cứ nghe đi, nuốt dần từng lời đó
Nước mắt sẽ trào ra khi vỏ bọc lộ dần

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Young-rang » Lời nói khó nghe