Hương rừng tràn hơi thở
Sương vỡ dưới bàn chân
Theo trăng trên bờ ruộng
Hè thức trắng đêm đêm

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)