Điểm cuối cùng của hơi thở vô hình
Như một dãy dài tận chân trời xanh ngắt
Hơi thở của luỹ tre làng như tâm hồn ẩn dật
Cuộc đời người chội chật tựa đầu kim


Nguồn: Đến khi hoa mẫu đơn nở, NXB Văn học, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)