02/07/2022 09:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hơi thở vô hình
뵈지도 않는 입김

Tác giả: Kim Young-rang - 김영랑

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2011 07:52

 

Nguyên tác

뵈지도 않는 입김의 가는 실마리
새파란 하늘끝에 오름과 같이
대숲의 숨은 마음 기어 찾으며
삶은 오로지 바늘끝같이

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Điểm cuối cùng của hơi thở vô hình
Như một dãy dài tận chân trời xanh ngắt
Hơi thở của luỹ tre làng như tâm hồn ẩn dật
Cuộc đời người chội chật tựa đầu kim
Nguồn: Đến khi hoa mẫu đơn nở, NXB Văn học, 2007.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Young-rang » Hơi thở vô hình