Mơ xưa trở lại cùng tôi
Niềm vui tận đến chân trời thần tiên

Nhìn mây tan biến bình yên
Tâm hồn trống rỗng, theo miền hư không

Nuốt dòng nước mắt vào trong
Tìm niềm vui chốn hư không xanh ngời

Thấm nước mắt xuống đất tươi
Niềm vui tận đến chân trời thần tiên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)