Trong luồng gió thổi đa tình
Có hơi thở nhẹ của mình mang theo
Lướt ngang trời, gió vần vèo
Cớ sao chỉ tiếng thở dài mà thôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)