Dòng suối nhỏ, dưới rừng cây thấp thoáng
Có mây trời, năm tháng ngắm trên cao
Dòng suối lắng trong mình vằng vặc những vì sao
Cùng tiếng toé tung những mảnh sao vỡ ra cùng tiếng suối


Bàn tay ngọc ngà chứa bao điều bối rối
Dù tất cả các vì sao có chấp chới biến đi
Dù ánh mặt trời lặn tắt
Chỉ còn lại dòng suối và em bước vội vàng đơn chiếc

Trong đêm ấy em, tôi và suối biếc
Cứ thì thào bao câu chuyện ngát hương thơ
Dòng suối vẫn chứa bao giấc mơ tươi trẻ
Thế mà đêm nay, tôi một mình bên suối ngắm đơn côi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)