26/05/2024 11:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dòng suối nhỏ dưới rừng cây
수풀 아래 작은 샘

Tác giả: Kim Young-rang - 김영랑

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2011 07:29

 

Nguyên tác

수풀 아래 작은 샘
언제나 흰구름 떠가는 높은 하늘만 내어다보는
수풀 속의 작은 샘
넓은 하늘의 수만 별을 그대로 총총 가슴에 박은 작은 샘

두레박을 쏟아져 동이 가를 깨지는 찬란한 떼별의 흩는 소리
얼켜져 잠긴 구름 손결이
온 별나라 휘흔들어버리어도 맑은 샘
해도 저물녁 그대 종종걸음 훤듯 다녀갈 뿐 샘은 외로워도

그밤 또 그대 날과 샘과 셋이 도른도른
무슨 그리 향그런 이야기 날을 세웠나
샘은 애끈한 젊은 꿈 이제도 그저 지녔으리
이밤 내 혼자 나려가볼꺼나 나려가볼꺼나

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Dòng suối nhỏ, dưới rừng cây thấp thoáng
Có mây trời, năm tháng ngắm trên cao
Dòng suối lắng trong mình vằng vặc những vì sao
Cùng tiếng toé tung những mảnh sao vỡ ra cùng tiếng suối


Bàn tay ngọc ngà chứa bao điều bối rối
Dù tất cả các vì sao có chấp chới biến đi
Dù ánh mặt trời lặn tắt
Chỉ còn lại dòng suối và em bước vội vàng đơn chiếc

Trong đêm ấy em, tôi và suối biếc
Cứ thì thào bao câu chuyện ngát hương thơ
Dòng suối vẫn chứa bao giấc mơ tươi trẻ
Thế mà đêm nay, tôi một mình bên suối ngắm đơn côi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Young-rang » Dòng suối nhỏ dưới rừng cây