Chiều chiều tâm hồn cô đơn
Bước đi bước lại bồn chồn không yên
Ai gọi đó, tiếng gió rền
Lấy đi nước mắt lệ tràn mang theo...

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)