Lá rơi trong gió dập dềnh
Lá rơi đùa giỡn bồng bềnh dòng trôi
Biết hay không biết, thở dài
Gợi buồn nước mắt một thời thanh xuân.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)