Buồn từ con mắt nét môi
Cánh mây gió thổi cuối trời mùa thu
Về đâu, giá lạnh, mịt mù
Em buồn buồn tự những ngày xa xưa.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)