Gió thổi mạnh lên bức thành đã đổ
Chỉ hương thu lạnh lẽo giữa trời thu
Hoa cúc nở, bồi hồi hoa cúc nở
Vẫn thì thầm xé ruột não nùng thu!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)