Có ngôi mộ nằm bên con đường nhỏ
Thức trong đêm, ướt đẫm trong sương
Tôi có chết hãy thành ngôi sao nhỏ
Nằm dưới mồ, nhìn mờ ảo sao thương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)