02/07/2022 08:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bên con đường nhỏ
좁은 길가에

Tác giả: Kim Young-rang - 김영랑

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2011 17:52

 

Nguyên tác

좁은 길가에 무덤이 하나
이슬에 젖이우며 밤을 새운다
나는 사라져 저 별이 되오리
뫼 아래 누워서 희미한 별을

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Có ngôi mộ nằm bên con đường nhỏ
Thức trong đêm, ướt đẫm trong sương
Tôi có chết hãy thành ngôi sao nhỏ
Nằm dưới mồ, nhìn mờ ảo sao thương
Nguồn: Đến khi hoa mẫu đơn nở, NXB Văn học, 2007.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Young-rang » Bên con đường nhỏ