Cùng nước mắt, vượt rừng hàng chục dặm
Quay lại nhìn, gió lạnh thổi mồ xanh
Đất thủ đô, cách đây hàng ngàn dặm
Nước mắt tràn từng bước, bước chân đi

Trên cát trắng, bàn chân sưng dừng nghỉ?
Hay hong khô nước mắt dưới vầng trăng
Nghe bài hát vọng biển xanh êm ả
Bài hát buồn, bài hát vẫn xa vang


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)