26/05/2024 12:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài hát
노래

Tác giả: Kim Young-rang - 김영랑

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2011 07:21

 

Nguyên tác

눈물에 실려가면 산길로 칠십리
돌아보니 찬바람 무덤에 몰리네
서울이 천리로다 멀기도 하련만
문물에 실려가면 한걸음 한걸음

뱃장 우에 부은 발 쉬일까보다
달빛으로 눈물을 말리까보다
고요한 바다 우로 노래가 떠간다
설움도 부끄러워 노래가 노래가

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Cùng nước mắt, vượt rừng hàng chục dặm
Quay lại nhìn, gió lạnh thổi mồ xanh
Đất thủ đô, cách đây hàng ngàn dặm
Nước mắt tràn từng bước, bước chân đi

Trên cát trắng, bàn chân sưng dừng nghỉ?
Hay hong khô nước mắt dưới vầng trăng
Nghe bài hát vọng biển xanh êm ả
Bài hát buồn, bài hát vẫn xa vang

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Young-rang » Bài hát