Về phương Bắc
Về phương Bắc
Ngỗng trời kêu bay đi

Dưới gốc cây
Ở phương Nam
Nằm cong mình lượn sóng

Đứng trước, đứng sau
Không có gì thay đổi

Mỏng manh nhỏ nhẹ
Mà đùa cợt đời tôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)