26/05/2024 12:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đàn thập lục
가야금

Tác giả: Kim Young-rang - 김영랑

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2011 01:44

 

Nguyên tác

북으로
북으로
울고 간다 기러기

남방의
대숲 밑
뉘 휘여 날켰느뇨

앞서고 뒤섰다
어지럴 리 없으나

가냘픈 실오라기
네 목숨이 조매로아

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Về phương Bắc
Về phương Bắc
Ngỗng trời kêu bay đi

Dưới gốc cây
Ở phương Nam
Nằm cong mình lượn sóng

Đứng trước, đứng sau
Không có gì thay đổi

Mỏng manh nhỏ nhẹ
Mà đùa cợt đời tôi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Young-rang » Đàn thập lục