Tay bỏ túi hôm nay tìm ngơ ngác
Toàn thân cùng nước mắt run run
Ôi, từng giọt mưa rơi suốt một ngày xối xả
Âm thanh buồn ròng rã, chẳng ngừng cho


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)