25/05/2024 03:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Âm thanh buồn
설운 소리

Tác giả: Kim Young-rang - 김영랑

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 21/02/2011 07:59

 

Nguyên tác

빈 포케트에 손 찌르고 폴 베를레-느 찾는 날
온몸이 흐렁흐렁 눈물도 찔끔 나누나
오! 비가 이리 쭐쭐쭐 나리는 날은
설운 소리 한 천마디 썼으면 싶어라

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Tay bỏ túi hôm nay tìm ngơ ngác
Toàn thân cùng nước mắt run run
Ôi, từng giọt mưa rơi suốt một ngày xối xả
Âm thanh buồn ròng rã, chẳng ngừng cho

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Young-rang » Âm thanh buồn