Ánh màu sáng sủa
Của trăng non mồng chín
Nổi lên bên cửa sổ
Không ai mời, một mình cứ nhô lên

Trăng lên từ phía Đông
Tám hướng bốn phương
Mọi người cùng gặp nhau
Tất cả mọi tâm hồn
Không cần tín hiệu
Vẫn cùng nhau
Ngắm một vầng trăng!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)