Chưa có đánh giá nào
60 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 05/12/2022 09:36 bởi hongha83

Phần 1: Hoa, thời khắc ấy - 제1:부 꽃, 그 순간

Phần 2: Muốn thành tia lửa - 제2부: 불꽃이고 싶은

Phần 3: Một mảnh tâm hồn - 제3부: 마음 한 장