Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Hàn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 22/12/2022 20:32

폭포 앞에서

새들처럼 날아가든 비말 되어 흩어지든
그건 너의 자유라고 너무 쉽게 말하지 마
이렇게 비류직하로 떨어진 적 없다면

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Hoặc là như chim bay đi
cũng có thể tán li thành bụi nước
Đó là tự do của ngươi ư
xin đừng quá dễ dàng nói thế
Nếu chưa bao giờ
rơi thẳng xuống như thác nước kia


Nguồn: Hoa, thời khắc ấy (thơ song ngữ Hàn - Việt), Lê Đăng Hoan dịch, NXB Phụ nữ, 2022
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

In front of the waterfall

Whether you fly like the birds,
or you disperse as droplets,
do not speak too casually
that it is your liberty.
Hush your mouth, if you haven’t fallen
directly from so high

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời