Con đừng quá bàng hoàng
khi bỗng nhiên Cha mất
Dù Cha không cạnh con
thế gian không đổi khác
Chỉ điều cần nhớ nhất
khi nói phải giữ gìn
Dù ban ngày hay đêm
cửa phải cài thật chặt
Phải cho mọi người biết
tối mai không dự tiệc
Phải xin phép vắng mặt
tập tự vệ ngày kia
Thứ bảy sinh nhật Mẹ
nhớ mua bánh chúc mừng
Cuối tháng ngày giỗ Ông
nhớ viết bài cúng trước
Các con hãy cùng nhau
làm giỗ cho đúng phép
Trước khi mùa giá rét
hãy đốt lò sưởi lên
Dù Cha không thể về
không cần buồn đến thế
Rồi một ngày không xa
copn sẽ cũng thành cha
Con gái của chính con
rồi sẽ thành người mẹ
Con trai cũng như cha
con gái rồi giống mẹ
sống chung nhà, chung xã
chẳng có gì khác cả
Như bây giờ cả thôi
Dù mấy người ra đi
thế gian không khác lạ


Nguồn: Văn học nước ngoài (số 7-2012), Hội Nhà Văn Việt Nam
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)