Nghiêm!
Chỉ một lời, cả binh lực trung đoàn chuyển động
Hỡi tất cả mọi người, hãy chiến đấu, hiến dâng cả tính mạng!
Kích động mọi người bằng tiếng reo hò khản tiếng
lấy lòng mọi người bằng những lời to nhỏ ngọt ngào,
rằng yêu lắm các anh!
Một Jajangmyeon đổi lấy 2 Champon!
Đang điều chỉnh hạ tỉ lệ tăng trưởng kinh tế! tổng quỹ lương đang đóng băng!
Nếu không tin vào chúa Giê-su thì vào nhà tù!
Hãy chọn đi, hoặc cá thu ướp muối, hay cá đao đen!
Mỗi một người đáng ra cao giọng lên reo hò
nhưng tất cả, lẩm bà lẩm bẩm...
Lời nói một mình lắp bắp
Ai sẽ nghe đây
đi đến đâu hay bay vào trong gió
những tiếng lẩm bẩm không ngừng
vọng đến mọi nơi, không đâu không nghe thấy
Không thể biết
có ai đó
cả cuộc đời chỉ lẩm bà lẩm bẩm
Lẩm bà lẩm bẩm...


"Jajangmyeon" và "Champon": Là những loại thức ăn nấu theo kiểu Trung Quốc mà trong các quán ăn ở Hàn Quốc thường dùng.
Nguồn: Em đã sống vì ai (thơ song ngữ Hàn-Việt), Lê Đăng Hoan dịch, NXB Hội Nhà Văn, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)