28/06/2022 09:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lẩm bà lẩm bẩm
중얼중얼

Tác giả: Kim Kwang-kyu - 김광규

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2013 10:31

 

Nguyên tác

차렷!
한마디로 연대병력을 움직이고
목숨을 바쳐 싸우겠습니다 여러분!
목쉰 부르짖음으로 군중을 열광시키고
사랑해 당신을
달콤한 속삭임으로 흔들리는 마음을 사로잡고
짜장면 하나에 짬뽕 둘!
경제 성장률 하향 조정! 임금 총액 동결!
예수를 믿지 않으면 지옥에 갑니다!
자반 고등어나 먹갈치 사려!
저마다 목청 높여 부르짖는데
중얼중얼
혼자서 지껄이는 말
누가 들으려 하겠는가
어디를 가나 그래도 바람결에 실려
끊임없이 중얼거리는 소리
들리지 않는 곳 없고
한평생 중얼거리는 사람 또한
없지 않으니
알 수 없는 일이다
중얼중얼중얼…

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Nghiêm!
Chỉ một lời, cả binh lực trung đoàn chuyển động
Hỡi tất cả mọi người, hãy chiến đấu, hiến dâng cả tính mạng!
Kích động mọi người bằng tiếng reo hò khản tiếng
lấy lòng mọi người bằng những lời to nhỏ ngọt ngào,
rằng yêu lắm các anh!
Một Jajangmyeon đổi lấy 2 Champon!
Đang điều chỉnh hạ tỉ lệ tăng trưởng kinh tế! tổng quỹ lương đang đóng băng!
Nếu không tin vào chúa Giê-su thì vào nhà tù!
Hãy chọn đi, hoặc cá thu ướp muối, hay cá đao đen!
Mỗi một người đáng ra cao giọng lên reo hò
nhưng tất cả, lẩm bà lẩm bẩm...
Lời nói một mình lắp bắp
Ai sẽ nghe đây
đi đến đâu hay bay vào trong gió
những tiếng lẩm bẩm không ngừng
vọng đến mọi nơi, không đâu không nghe thấy
Không thể biết
có ai đó
cả cuộc đời chỉ lẩm bà lẩm bẩm
Lẩm bà lẩm bẩm...
"Jajangmyeon" và "Champon": Là những loại thức ăn nấu theo kiểu Trung Quốc mà trong các quán ăn ở Hàn Quốc thường dùng.
Nguồn: Em đã sống vì ai (thơ song ngữ Hàn-Việt), Lê Đăng Hoan dịch, NXB Hội Nhà Văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Kwang-kyu » Lẩm bà lẩm bẩm