Không duyên không kiếp cũng không chồng,
Cái nợ trần hoàn cái nợ chung.
Nhắm mắt dời chân coi tạo hoá,
Kề vai vắt vú gánh non sông.
Sánh cùng hai gái dòng con Lạc,
Thương lấy trăm giai giống họ Hồng.
Thành bại kể chi thiên hạ sự,
Nữ nhi như thế cũng anh hùng!


Triệu Ẩu 趙嫗 tức Bà Triệu, còn gọi là Triệu Trinh Nương 趙貞娘 hay Triệu Thị Trinh 趙氏貞. Bài thơ này được Đoàn Như Khuê sao lục, không rõ tác giả, và được đăng trên Nam phong tạp chí số 8, tháng 2 năm 1918, mục Vịnh sử.

Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc, Nam thi hợp tuyển, NXB Bốn Phương, Hà Nội, 1951