Đêm hè trăng gió mát,
Ngồi trên chõng tre êm,
Cha kể chuyện Điện Biên:
Bộ đội mình chiến thắng,
Lũ Tây bị bắt sống,
Ta giải đi từng đàn,
Tướng Đờ Cát xin hàng,
Bốt đồn đều san phẳng.
Cờ quyết chiến quyết thắng,
Tung bay trên nóc hầm.
Chiều mùng bảy tháng năm,
Một chiều hè lịch sử.


Bài thơ sử dụng trong SGK Tập đọc vỡ lòng giai đoạn 1976-1979 (không đề tên tác giả), Tiếng Việt 2 giai đoạn 1990-2003 (với tên tác giả Hoàng Vượng, chưa rõ là ai).

Nguồn:
1. SGK Tập đọc vỡ lòng, NXB Giáo dục, 1979
2. SGK Tiếng Việt 2, tập 2, NXB Giáo dục, 2002