Mẹ em thấy của thời tham,
Hang hùm cứ tưởng hang vàng ép con.
Nói ra thẹn với nước non,
Ngậm vào cay đắng lòng con đêm ngày.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)