Làng anh rặt thợ kim hoàn,
Để anh đánh nhẫn cho nàng đeo tay.


Bài ca dao này về xã Định Công, nay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội, gồm 2 thôn: Định Công Hạ xưa có nghề đan gối mây và trồng ớt, và Định Công Thượng còn gọi Định Công kim hoàn có nghề làm đồ vàng bạc nổi tiếng.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002