Con gái mười bảy chớ ngủ với cha, con trai mười ba đừng nằm với mẹ


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004