Con cóc mà ngóc ao bèo,
Tôi ngỡ anh khá tôi theo anh về.
Ai ngờ công nợ rề rề,
Tôi trốn tôi tránh tôi về nhà tôi.
Nước nóng để miệng bình vôi,
Tôi ngồi tôi nghĩ thân tôi tôi buồn.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004