23.00
15 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 24/10/2005 00:28 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 25/06/2006 03:52 bởi Vanachi
Ở đây dùng quyển Bần nữ thán của NXB Tân Việt (sáng lập năm 1937 tại 20 Amiral Courbet, Sài Gòn). Quyển này in khoảng năm 1952. Bần nữ thán không phải truyện ký, mà là một thiên văn vần, thể song thất lục bát, gồm có 216 câu. Tác giả không rõ là ai, viết theo lời than của gái nghèo, được tóm tắt chia ra từng đoạn nhỏ để tiện theo dõi.