Những giọt nước bé tí
Rời đại dương yên lành
Để làm chuyến du lịch
Chu du trên trời xanh

Mây trắng là xe kéo
Gió là con ngựa trời
Qua phố phường, làng mạc
Dễ dàng đi khắp nơi

Cuối cùng, khách nhiều quá
Xe mây rách, và ôi
Khách hết hồn, lộn cổ
Rơi xuống núi, xuống đồi

Giữa rừng hoa, cây lá
Khách mò mẫm dò đường
Cho đến khi gặp suối
Đưa trở về đại dương


Nguồn: Chuyến du hành của những giọt nước (thơ thiếu nhi song ngữ), Nhiều tác giả, Thái Bá Tân dịch, NXB Kim Đồng, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)