Tối thứ hai tôi về nhà muộn
Say, say, say thật là say-
Và thấy mũ ai đang treo trước cửa,
Nơi tôi treo mũ hằng ngày.

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
"Bà ơi, bà nói tôi hay:
Mũ ai đấy, đang treo trước cửa,
Nơi tôi treo mũ hằng ngày?"

"Này ông ngốc, ông mù không thấy,
Ông say, say quá mất rồi.
Đó chẳng qua là cái xô đựng nước
Bà già vừa mới cho tôi."

Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm
Có thể còn nhiều hơn cơ,
Nhưng xô nước hai bên có lỗ
Quả tôi chưa thấy bao giờ.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé