Tối thứ tư tôi về nhà muộn-
Say, say, say thật là say-
Và thấy có đầu ai trên gối,
Nơi tôi vẫn gối hằng ngày.

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
“Bà ơi, bà nói tôi hay:
Đầu ai đấy, đang kê trên gối
Nơi tôi vẫn gối hằng ngày?”

“Này ông ngốc, ông mù không thấy,
Ông say, say quá mất rồi
Đó chẳng qua chỉ là bắp cải
Bà già vừa mới cho tôi.”

Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm,
Có thể còn nhiều hơn cơ,
Nhưng bắp cải có râu, ria mép,
Quả tôi chưa thấy bao giờ.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé