Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 08/08/2008 11:31

贈夫詩其二

匣裏殘妝粉,
留將與後人。
黃泉無用處,
恨作塚中塵。

 

Tặng phu thi kỳ 2

Hạp lý tàn trang phấn,
Lưu tương dữ hậu nhân.
Hoàng tuyền vô dụng xứ,
Hận tác chủng chung trần.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Phấn hương trong hộp nát,
Xin giành để người ta.
Suối vàng đâu cần nữa,
Đất bụi mấy cho vừa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phấn hương trong hộp tàn rồi,
Xin giành để lại cho thời người sau.
Suối vàng cần chúng chẳng đâu,
Bụi trần chin suối hận sầu khó tan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời