Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 08/08/2008 11:29

贈夫詩其一

不忿成故人,
掩涕每盈巾。
死生今有隔,
相見永無因。

 

Tặng phu thi kỳ 1

Bất phẫn thành cố nhân,
Yểm thế mỗi doanh cân.
Tử sinh kim hữu cách,
Tương kiến vĩnh vô nhân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Đau lòng thành người xưa,
Nén lệ sửa khăn thưa.
Sống chết nay xa cách,
Gặp gỡ muốn cũng thừa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đau lòng thành kẻ tình xưa,
Sửa khăn ôm mặt khóc thừa nén đau.
Tử sinh nay cách xa nhau,
Gặp nhau mãi mãi cũng đâu có người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời