24/01/2022 08:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng phu thi kỳ 1
贈夫詩其一

Tác giả: Khổng thị - 孔氏

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/08/2008 11:29

 

Nguyên tác

不忿成故人,
掩涕每盈巾。
死生今有隔,
相見永無因。

Phiên âm

Bất phẫn thành cố nhân,
Yểm thế mỗi doanh cân.
Tử sinh kim hữu cách,
Tương kiến vĩnh vô nhân.

Bản dịch của (Không rõ)

Đau lòng thành người xưa,
Nén lệ sửa khăn thưa.
Sống chết nay xa cách,
Gặp gỡ muốn cũng thừa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng thị » Tặng phu thi kỳ 1