Tình yêu là tia sáng diệu huyền
Khởi từ tiềm thức cháy hồn nhiên
Của những hồn ai còn luân máu
Chiếu sáng
lung linh khắp mọi miền.

Tình đến cho ta niềm rung cảm
Giữa lòng cuộc sống với thiên nhiên
Đem giấc mơ xinh vào đêm mộng
Cho hồn tỉnh thức
để yêu thêm.