15.00
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 13/01/2018 15:14

On children

And a woman who held a babe against her bosom said, “Speak to us of Children.”
And he said:
Your children are not your children.
They are the sons and daughters of Life’s longing for itself.
They come through you but not from you,
And though they are with you, yet they belong not to you.
You may give them your love but not your thoughts.
For they have their own thoughts.
You may house their bodies but not their souls,
For their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams.
You may strive to be like them, but seek not to make them like you.
For life goes not backward nor tarries with yesterday.
You are the bows from which your children as living arrows are sent forth.
The archer sees the mark upon the path of the infinite, and He bends you with His might that His arrows may go swift and far.
Let your bending in the archer’s hand be for gladness;
For even as he loves the arrow that flies, so He loves also the bow that is stable.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Bích Thuỷ

Một người đàn bà ôm hài nhi trước ngực thưa:
Xin người dạy chúng tôi về CON CÁI
Người nói:
Con cái các ngươi chẳng phải là con cái các ngươi
Chúng là con trai, con gái Đời tự khao khát bản thân
Chúng đến qua các ngươi nhưng chẳng từ các ngươi
Và dẫu ở cùng các ngươi, cũng chẳng thuộc về các ngươi
Các ngươi có thể cho chúng tình yêu nhưng không thể cho chúng tư tưởng mình
Vì chúng có tư tưởng riêng
Các ngươi có thể nuôi thân xác chúng trong nhà nhưng linh hồn chúng thì không
Vì hồn chúng ở nhà của ngày mai, nơi các ngươi không thể thăm viếng dù trong mơ
Các ngươi có thể gắng sức trở nên giống chúng, nhưng chớ tìm cách làm chúng giống mình
Vì đời sống không đi lui, cũng chẳng lần lữa với ngày qua

Các ngươi là những cây cung từ đấy con cái các ngươi tựa những mũi tên sống được bắn đi
Người bắn cung thấy đích trên đường vô cùng
Ngài uốn các ngươi bằng sức mạnh để những mũi tên Ngài được bắn đi mau và xa
Hãy hoan hỉ uốn mình trong tay người bắn cung
Vì dẫu yêu mũi tên bay đi, Ngài cũng yêu cây cung vững


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
43.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thanh Nhân

Ôm hài nhi trên ngực, người phụ nữ cất lời
"Xin nói về con cái chúng con."
Người nói:
Con cái ngươi nào phải con cái ngươi
Chúng vốn là con của sự sống khát khao chính nó
Thông qua ngươi nhưng chẳng phải từ ngươi
Ở cùng ngươi nhưng chẳng phải của ngươi

Có thể trao tình yêu nhưng không thể trao suy nghĩ
Vì chúng có tư tưởng riêng trong trí
Có thể giữ xác thân nhưng không thể giữ linh hồn
Linh hồn ấy trú ở tương lai dẫu mơ không với tới
Có thể cố giống con nhưng đừng mong khiến chúng giống ngươi
Bởi sự sống vốn chẳng đi lui hay luyến lưu quá khứ

Ngươi là cung, con là tên
Bật từ cung, mũi tên sống lao lên phía trước
Nhắm nơi vô hạn, quyền năng Ngài giương cung cho tên bay nhanh xa
Hoan hỉ lên đi khi cung được uốn cong
Bởi Ngài yêu tên bay thế nào thì yêu cung chắc bền thế ấy.

15.00
Trả lời