Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 11/02/2012 07:19

Life without love

Life without Love
is like a tree without blossoms
and fruit....
....and Love without Beauty
is like flowers without scents
and fruits without seeds.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Diên

Đời vắng tình yêu
như cây vắng hoa
và trái
Và tình yêu vắng cái đẹp
cũng như hoa vắng hương
và trái cây
vắng hạt


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Đời sống mà không có tình yêu
giống thân cây đứng đó tiêu điều
Không có những hoa và cả trái...
... và Tình yêu chẳng thấy mỹ miều
giống như hoa không làn hương thắm
và trái không có những hạt mầm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời