Mặt trời nói thì thầm
Với muôn ngàn bông tuyết
Khuyên chúng lặng lẽ chết
Như những đám mây tan.

Của ai, tiếng nói khác?
Nói với tôi, khuyên răn?
Cả trong ngày rét tăng
Ngọn lửa nồng phải chăng
Đã làm quay Trái Đất.

Luôn, vẫn một tấm lòng
Để làm tôi tin tưởng
Trong xuân hạ thu đông
Bên tai tôi nghiêng xuống
Và thầm thì tên tôi?

Thu hết mọi tiếng chuông thành một sắc áo vàng
Mây lót ổ chim gù bên kinh kệ
Hoa xứ Phật dặt dìu hương nhập thế
Người giữa đời thổn thức muốn thành sư.
Hữu Thỉnh