Một vỏ ốc sâu thẳm
Tiếng động thức náu trong
Năm năm chờ tai đến
Cuối cùng tai tới gần

Và người gặp vỏ ốc
Lắng tiếng động xa xăm
Như tháo từ đáy vỏ
Sợi chỉ biển vô hình

Tai, cũng là cái vỏ
Dẫn đến óc con người
Từ nguồn sâu nhân loại
Tới cuốn sợi trùng khơi

Và như trên bãi biển
Bên ngoài và bên trong
Khi mà đại dương chuyển
Thay bộ mặt không ngừng


Nguồn: Cái chết, tình yêu, sự sống (Thơ Pháp)/ NXB Tác phẩm mới, 1989.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)