Tôi tìm một giọt mưa
Vừa rơi trong biển cả
Trên đường lao vội vã
Sáng hơn nhiều giọt mưa
Vì trong các giọt mưa
Chỉ giọt mưa này hiều
Rằng nó tan êm dịu
Trong nước mặn mãi thôi
Tôi tìm giữa lộng khơi
Trên muôn trùng sóng dữ
Để làm mình thích thú
Kỷ niệm tưởng mau phai
Mà tôi uống nhớ hoài
Nhưng đời có những việc
Mà Chúa dù tha thiết
Cũng không làm được đâu
Tuy có lòng giúp nhau
Của khí, trời và sóng


Nguồn: Tập thơ song ngữ "La mort, l'amour, la vie" (Cái chết, tình yêu, sự sống), NXB Tác phẩm mới, 1986
Thu hết mọi tiếng chuông thành một sắc áo vàng
Mây lót ổ chim gù bên kinh kệ
Hoa xứ Phật dặt dìu hương nhập thế
Người giữa đời thổn thức muốn thành sư.
Hữu Thỉnh