Tôi tìm nước Pháp xa
Với hai tay ham sống
Tôi tìm trong khoảng trống
Nước Pháp cách bao la

Tôi sờ trong không gian
Một bóng hình tuyệt vọng
Tôi nhớ lại chỗ đứng
Với những ngấn sương xưa

Bao lần từ chỗ này
Tôi tìm ra đất nước
Với bao nhiêu dịu mát
Đi tới tận vô cùng

Tôi viết với dòng sông
Tôi sờ những dãy núi
Bàn tay tôi đi lại
Khắp nước Pháp như hoa

Hãy đem lại cho tôi
Trở về đây tất cả
Những người Pháp họp lại
Và trời che trên đầu

Nhưng nước Pháp ở đâu
Mà không nghe đáp lại
Những cử chỉ của tôi
Như chìm trong mây khói

Ôi cái hình sáu góc
Như một tấm gương soi
Trong ấy đã đi qua
Bao con người vĩ đại

Bây giờ tôi chỉ thấy
Nơi chỗ tấm gương kia
Một cái mặt phẳng lì
Tên lính thù đứng đó


Nguồn: Đẹp hơn nước mắt (Plus belle que les larmes) (thơ kháng chiến Pháp), NXB Văn học, 1983
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)