16/01/2021 12:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mặt trời nói thì thầm...
Le soleil parle bas...

Tác giả: Jules Supervielle

Nước: Pháp
Đăng bởi Die Autumn vào 26/03/2009 18:59

 

Nguyên tác

Le soleil parle bas
A la neige et l'engage
A mourir sans souffrir
Comme fait le nuage.

Quelle est cette autre voix?
Quil me parle et m'engage?
Mêmme au fort de l'hiver
Serait-ce la chaleur
Qui fait tourner la Terre

Toujours d'un même coeur
Et pour me rassurer
Dans toutes les saisons
Se penche à mon oreille
Et murmure mon nom?

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Mặt trời nói thì thầm
Với muôn ngàn bông tuyết
Khuyên chúng lặng lẽ chết
Như những đám mây tan.

Của ai, tiếng nói khác?
Nói với tôi, khuyên răn?
Cả trong ngày rét tăng
Ngọn lửa nồng phải chăng
Đã làm quay Trái Đất.

Luôn, vẫn một tấm lòng
Để làm tôi tin tưởng
Trong xuân hạ thu đông
Bên tai tôi nghiêng xuống
Và thầm thì tên tôi?
Nguồn: Tập thơ song ngữ "La mort, l'amour, la vie" (Cái chết, tình yêu, sự sống), NXB Tác phẩm mới, 1986

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jules Supervielle » Mặt trời nói thì thầm...