Đường xấu khôn ngăn được bước về
Lòng ai khấp khởi nóng thăm quê
Lúc chiêm được nắng phơi mào sớm
Ngô lạc xanh rờn dưới bóng đê.

Hạn hán trông chờ hút bóng mây
Sông trôi, sông cũng dáng hao gầy
Đi mau chặng nữa ta dừng nghỉ
Chợ Phố thơm lừng mật mít khay.

Hươu sống vườn xanh, hươu được cưng
Vườn xanh thu góp gió trăm rừng
Nuôi hươu nhựa khoẻ nghìn cây lá
Hươu dạo mùa hoa chân dậy hương.

Quê mít, quê tằm, quê tuổi thơ
Hương Sơn yêu mến luyến đôi bờ
Ngàn Su, Ngàn Phố dòng trong vắt
Quê mượt lòng ta mãi nhả tơ.


9-1981

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]